Serwis centrumzyciairodziny.org używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Rozumiem Polityka Cookies .

VI sympozjum naukowe z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego

VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”
pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki - postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”
WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

 

4 grudnia 2016 r. (niedziela),
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

Organizatorzy: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz 6 Polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację.

Partnerzy: Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

PROGRAM:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników
9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch - Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa
prof. dr hab. Elżbieta Mycielska - Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności
lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR
10.05 - 10.15 Otwarcie konferencji
10.15 - 10.30 Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce
prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
10. 30 - 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza
prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie diagnostyki i terapii płodu in utero
Moderatorzy: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz

11.00 - 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu
prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
11.30- 11.50 Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
11.50-12.00 Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego
dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
12.00 – 12.30 Przerwa - kawa, herbata

Sesja II: Zasady postępowania w przypadku rozpoznania ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka
Moderatorzy: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, lek. Ewa Ślizień- Kuczapska

12.30- 12.50 Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji
prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;
12.50 – 13.10 Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu.
mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;
13.10-13.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu
dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej
13.30-13 .50 Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej
dr n. med. Elżbieta Solorz Hospicjum dla Dzieci 
13.50 – 14.10 Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski
14.10 – 15.10 Przerwa-obiad

Sesja III : Ciężka choroba matki a macierzyństwo
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska

15.15-15.55 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania
dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista położnictwa i ginekologii oraz radioterapii onkologicznej
15.55 - 16.10 Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.
dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa
16. 10 -17.00 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś
dr n. med. Jerzy Giermek, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, „Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka” Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll
17.00 – 17.30 Przerwa - kawa, herbata

Sesja IV:

17.30-17.45 Świadectwo rodziców
17.45-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych – dla życia matki lub jej dziecka
Uczestnicy panelu: dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
18.15 Zakończenie konferencji

Inicjatywy towarzyszące:

Warsztaty
Moderatorzy: lek. Monika Małecka -Holerek PSNNPR, INER; mgr Magdalena Misztak-Hola, PSNNPR

1. Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych, psychoonkolog dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM

2. Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie - powrót płodności po poronieniu (organizacje NPR: PSNNPR, Model Creighton - mgr Mirosława Szymaniak , LMM - Ewa i Krzysztof Werner-Malento

3. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej, mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny ,

INER Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Newsletter